چهار نکته مهم انتخاب فتوسل نقطه ای

راحت و آسان نصب شود؛

وقتی نصب فتوسل راحت نباشد موجب خستگی و کلافگی نصاب میگردد. خستگی هم احتمال بروز خطا و اشتباه را بالا میبرد...

سری چشمی محکم و نشکن باشد؛

اگر سری چشمی شکننده باشد هنگام نصب یا در حین استفاده از آسانسور با برخورد یک ضربه معمولی احتمال شکستن یا آسیب رسیدن به آن وجود دارد.

اگر سری چشمی فتوسل نقطه ای فلزی باشد احتمال شکستن و یا خراب شدن آن تقریبا صفر می شود.

نویز روی عملکرد چشمی نقطه ای اثر نگذارد؛

خیلی مهم است که برد الکترونیک چشمی طوری طراحی و قطعات آن بگونه ای انتخاب شده باشد که در برابر نویز ایزوله باشد.

در کلیه قطعات الکترونیک آسانسور ابتدا از نحوه صحیح نصب و اتصال دستگاه به ارت (زمین) مطمئن شوید سپس به نویز شک کنید.

به نوع نصب حساس نباشد؛

حساسیت به نوع نصب باعث میشود اگر سوراخ ها قدری تنظیم نباشد فتوسل کار نکند.

نوع دیگر حساسیت به نصب در مدل دو کانال خودش را نشان میدهد. در بعضی برندهای فتوسل نقطه ای دو کانال، چیدمان فرستنده و گیرنده در مدل دو کانال مهم هست به طوری که لازم است فرستنده کانال اول و فرستنده کانال دوم یک سمت دهانه درب نباشد و یا اصطلاحا لازم است چشمی ها بصورت ضربدری بسته شوند ولی در برخی برند ها همچون RTH/آر تی اچ این حساسیت به نوع نصب وجود ندارد.