پرده نوری آسانسور چیست ؟

قطعا در هنگام استفاده از آسانسور متوجه تغییرات ناگهانی درب کابین که اجتناب نا پذیر است شده اید برای ایمنی بیشتر مسافرین و صرفه جویی در هزینه های تعمیرات درب کابین  همچنین بهبود سرویس دهی آسانسور باید از پرده نوری جهت تشخیص مانع و جلوگیری از برخورد با مسافرین پیش بینی کرد.

پرده نوری شامل فرستنده و گیرنده است. مجموعه ای از فرستندهای موازی تشکیل شده است که نور مادون قرمز را توسط فرستنده برای دریافت به گیرنده ارسال می کند تا هنگامی که یک مانع از فرستادن پرتو نور به گیرنده جلوگیری کند، خروجی رله سیگنال را برای تابلو فرمان قطع و یا وصل می کند، بلافاصله تجهیزات مکانیکی درب کار را متوقف می کند تا به طور موثر ایمنی مسافران را حفظ کند. فرستنده و گیرنده در هر دو طرف درب آسانسور نصب شده است، و بوسیله کابل رابط به جعبه تغذیه روی سقف کابین متصل شده است. دارای ۳۲ دیود کنترلر انتشار مادون قرمز می باشد و کار انتقال و دریافت پرتو های نوری را بر عهده دارند به طوری که درب کابین را از بالا به پایین به طور مداوم اسکن می کنند.

بنابراین این سنسورها می توانند از حوادث آسانسور جلوگیری و سرویس دهی آسانسور ها را سریع تر کنند.

0

انواع فتوسل

فتوسل معکوس:

در بعضی از مکان ها ( پرورشگاه قارچ و مرغداری ها ) از فتوسل معکوس برای روشنایی ها استفاده می شود. یعنی روشنایی ها و لامپ ها در روز روشن و در شب خاموش می شوند.

فتوسل نجومی:

فتوسل نجومی یا همان ساعت نجومی طلوع و غروب خورشید را توسط یک برنامه کامپیوتری تشخیص دادهو روشنایی ها را روشن و خاموش می کند.بعضی از فتوسل ها را می توان حتی در زمانیکه طول روز و شب تغییر می کند تنظیم کرد تا در مصرف انرزی صرفه جویی شود.

مطمئنا باید تنظیمات فتوسل را به صورت دقیق انجام داد تا از عملکرد بهتر آن بهره کافی برده شود.

اگر جای فاز ورودی و خروجی فتوسل عوض شود خواهیم دید که روشنایی ها هر چند لحظه یکبار روشن و خاموش می شود. همچنین با قطع شدن فاز لامپ ها همیشه روشن مانده و با قطع شدن نول لامپ ها همیشه خاموش می شوند.

فتوسل پرده ای وکو

0
X